Studie- och yrkesinformation

Här är två informationsblad om aktiviteter för den som funderar på sitt framtida yrkesval.

Inbjudan Munkagårdsgymnasiet

Södra igeday 23 mars_varö[2] kopia

Vi kan också nämna att vår Studie- och yrkesvägledare kommer att träffa alla elever i klassen för enskilda samtal under de kommande veckorna.

Annonser

Arbete med elevernas språkbruk

Hej!

Vi kommer under våren att ha ett arbete i klassen kring språkbruk och Maria F som är kurator på skolan kommer att vara med i det arbetet. När eleverna genomförde höstens trivsel- och trygghetsenkät så kom det fram att det förekommer en del oschyssta beteenden i klassen. När vi började undersöka vad oschyssta beteenden kunde vara så kom det fram att det framför allt handlar om hur man pratar med och om varandra. Vi lärare har även uppmärksammat att det förekommer en del onödiga kommentarer och beteenden, både under lektionstid och på raster. Vi kände därför att detta är något vi behöver arbeta extra med, med gruppen. På fredag kommer vi starta upp arbetet och tanken är sedan att det kommer fortsätta under vårterminen.

Hälsningar

Fredrik och Ulrika

Vecka 7

Händer under vecka 7:

Måndag: –

Tisdag: Idrott

Onsdag: NO-läxa (kolväten). Sidorna ni ska läsa finns på Showbie. Engelska: glosor.

Torsdag: Värdegrundsdag i 7-9.

Fredag: Svenska: reportaget lämnas in för respons. SO-projekt ska vara klart. På em kommer Ulrika och Maria F (kuratorn) att ha olika övningar som berör bl.a språkbruk.

Övrigt: Sportlov v.8

Vecka 9: Läxa i franska (glosor), Läxa i tyska (dativ + prepositioner)

Önskar er alla en trevlig helg!

NO-läxa

Hej!

Eleverna har fått en läxa i NO tills onsdagen den 14/2. Läxan är att läsa på sidorna 82-92 i Kemiboken. Det handlar om kol och kolväten. Information finns även på Showbie i NO-mappen – Kolets kemi.

 Ulrika

Informationsbrev om v.5

Hej!

Denna vecka har vi i svenska kommit igång med läsningen av en gemensam bok. Boken som vi läser heter ”Mitt extra liv”. ”Mitt extra liv” är en serieroman, vilket betyder att den innehåller en hel del serier och inte bara löpande text. Vi kommer arbeta med boken på måndagar och sedan arbeta med reportaget på fredagar.

I tisdags läste jag första avsnittet i boken och när de sedan skulle utvärdera lektionen fick de skriva hur de tyckte att det var att jag läste högt. De flesta uppskattade det, men det fanns även några som hellre vill läsa själva. Min tanke från början var att jag skulle läsa hela boken högt, men utifrån utvärderingen har jag bestämt att vi kommer arbeta på olika sätt; ibland läser jag, ibland får eleverna läsa tillsammans i läsgrupper och ibland får de läsa enskilt. Vi har även kommit igång ordentligt med reportaget nu och det ska blir spännande att få massa ny kunskap om ämnena som eleverna valt att skriva om!

I SO har var och en av eleverna fått ta fram 2-3 exempel på saker ni hemma skulle kunna förändra för att minska ert ekologiska fotavtryck. Tanken är att ni tillsammans i familjen, om ni vill, väljer ut ett av exemplen och försöker prova det. Vi kommer senare under våren följa upp hur det har gått.

Händer under vecka 5:

Måndag: Ulrika och Fredrik kommer gå igenom Oribi Writer som är en app som hjälper dig med stavning och grammatik  i flera olika språk.

Tisdag: Idrott. Killarna åker in till Ungdomsmottagningen. Buss går 9.55.

Onsdag:

Torsdag: Idrott. Ty-läxa

Fredag: SO-läxa

Önskar er en skön helg!

Kompletterande information om besöket på ungdomsmottagningen.

Eleverna får med sig pastasallad till lunch. Dock måste de ta med en burk att lägga den i, samt egna bestick och egen dricka. Det är ganska kort tid mellan studiebesökets slut och bussen hem, vilket man måste vara medveten om, ifall man planerar att köpa något att äta i Varberg.

Vecka 4

Hej!

Under två tisdagar framöver(v.4 och 5) kommer eleverna, tjejer och killar var för sig, besöka ungdomsmottagningen. Detta är i samband med att de läser om sex och samlevnad i NO:n. De åker linjebuss till stan och sedan tillbaka igen. Kristina följer med eleverna.

Här kommer lite mer information om vad som händer under vecka 4.

Måndag: 10.20-11.20 Auschwitzredovisning i musiksalen. Vi startar upp läsningen av en gemensam bok.

Tisdag: Idrott. Besök på Ungdomsmottagningen för tjejerna. Buss från skolan går kl.9.55 och bussen hem går kl.12.22.

Onsdag:

Torsdag: Idrott. Fr-läxa (info på Showbie), Ty-läxa (spela in en text).

Fredag: Tills idag ska intervjuerna till reportaget i svenska vara klara.

Övrigt: Utvecklingssamtal v.4-5

Önskar er en trevlig helg!

Vårterminen är i full gång!

Hej därhemma!

Nu är vårterminen i full gång. I svenska fortsätter vi vårt arbete med att skriva reportage och det vi har tränat på idag är att referera till en källa. Vi kommer även snart att sätta igång arbetet med att läsa en gemensam bok i klassen och detta kommer ske parallellt med att vi skriver reportage.

I SO fortsätter vi med hållbar utveckling och eleverna har fått i läxa tills på måndag att med hjälp av klimatkalkylatorn ta reda på hur stort familjens ekologiskt avtryck är. Gör gärna detta tillsammans!

Det är även snart dags för vårens utvecklingssamtal och mer information om det, samt tider kommer via mail.

Händer vecka 3

Måndag: SO-läxa. Josefina (från köket) kommer och presenterar sig.

Tisdag: Idrott

Onsdag: Redovisning av eng-boken.

Torsdag: Idrott. Ty-läxa (glosor) och Fr-läxa (glosor)

Fredag:

Önskar er en trevlig helg!

Unikum

Här är ett informationsbrev om Unikum, som vi skall börja använda på skolan.

Unikum för dokumentation och bedömning

Ny skolsköterska

Under vårterminen är Ingemo tjänstledig. Här är en presentation från vår nya skolsköterska, Annika Hultqvist.

Information skolsköterskeroll

Tidigare äldre inlägg